zakochaj się w Warszawie

 Działalność sportowa klubu w 2018 roku współfinansowana
jest poprzez środki m.st. Warszawy oraz dzielnicy Ursus