Zarząd Klubu w kadencji 2017-2020:

  • Tadeusz Siemianowski - Prezes
  • Tomasz Pajewski - Wiceprezes
  • Joanna Paterek - Członek Zarządu - Dyrektor Biura 
  • Andrzej Dołęga - Skarbnik 
  • Kazimierz Prędki - Sekretarz 

Komisja Rewizyjna w kadencji 2017-2020:

  • Joanna Narczyk - Przewodniczący 
  • Mariusz Stefański - Członek 
  • Maciej Miecznikowski - Członek